Remenate

cheap accutane 40 mg http://creeklic.com/events/beer-booze-bits-2019-12-19/ Izgradnja tunela predstavlja zahtevan interdiscipliniran graA�evinski zahvat, vrlo specifiA?ne graA�evinske materijale i proizvode.

Proizvodimo reA?etkaste tunelske podgrade koje su testirane i uspeA?no
ugraA�ene u mnogim tunelima u Srbiji i regionu. Suprotno od standardnih tunelskih podgrada koje su napravljene s punim profilima, naA?e reA?etkaste tunelske podgrade u kombinaciji s mlaznim betonom formiraju celovitu homogenu kompozitnu strukturu. NaA?e reA?etkaste tunelske podgrade imaju mnoge prednosti nad standardnim nosaA?ima.

Neke od mnogih prednosti su:

– brza ugradnja uz uA?eA?A�e malog broja ljudi,
– nema potrebe investirati u specijalnu opremu,
– ponaA?a se kao trenutni nisaA? stropa preko iskopane sekcije,
– ponaA?a se kao A?ablon, osiguravajuA?i minimalni sloj mlaznog betona,
– uA?teda u materijalu, vremenu i novcu.

Permanentno radimo na unapreA�enju kvaliteta svojih proizvoda. Koristimo savremene tehnologije, modernu mehanizaciju i nove graA�evinske materijale kako bi omoguA�io svojim kupcima kvalitetne i relativno male investicijske troA?kove gradnje.

GraA�evinske armature JoksiA� proizvodi sve vrste reA?etkastih tunelskih podgrada prema svim specifikacijama i nacrtima kupaca.

Kratak opis naA?ih reA?etkastih tunelskih podgrada

ReA?etkaste tunelske podgrade izgraA�ene su od rebrastog betonskog A?elika kvaliteta B500B sa tri ili A?etiri nosive poduA?ne A?ipke koje su spojene prostornim dijagonalama odgovarajuA�im zavarivanjima. Jedan tunelski luk izgraA�en je od viA?e segmenata (najA?eA?A�e pet), a spajanje se realizira veA?ano ili cevno.

TABELA REŠETKASTIH TUNELSKIH PODGRADA