O Nama

Firma GraA�evinske armature JoksiA� je osnovana u Lazarevcu, Srbija, 1978, godine sa sediA?tem u Lazarevcu nadomak Beograda. U Lazarevcu posedujemo armiraA?ki pogon sa najmodernijim maA?inama i struA?nim osobljem. TakoA�e posedujemo armiraA?ki pogon u A?elezniku i u Lajkovcu koji sadrA?i novu fabriku armaturne mreA?e. Dnevni kapacitet obraA�enog betonskog gvoA?A�a u naA?oj firmi iznosi oko 100 tona i armaturne mreA?e oko 70 tona spremnih za ugradnju.

Bavimo se proizvodnjom osnovne konstruktivne graA�evinske materijale i nudimo uslugu ugradnje armature i betona na gradiliA?e.

Delatnost proizvodnog programa naA?eg pogona su:

– Obrada betonskog gvoA?A�a po specifikaciji (seA?enje, savijanje, pozicioniranje…),
– Proizvodnja armaturnih mreA?a,
– Proizvodnja reA?etkastih tunelskih podgrada (remente),
– Proizvodnja armaturnih koA?eva za A?ip i dijafragme.

Firma GraA�evinske armature JoksiA� omoguA�ava brz i kvalitetan proizvod zbog visoke tehnologije, automatskih maA?ina svetskih renomiranih proizvoA�aA?a (Schnell, Mep, EVG…) u kombinaciji sa kvalifikovanim osobljem sa dugogodiA?njim iskustvom A?to nas A?ini konkurentnim na evropskom trA?iA?tu, a kupcu osigurava da gradi brA?e, kvalitetnije, jednostavnije, jeftinije.

Za proteklih 40 godina rada u Srbiji i regionalnom trA?iA?tu, firma GRAA?EVINSKE ARMATURE JOKSIA� stekla je ogromno iskustvo i postala stabilna firma na koju se partneri mogu u svakom trenutku osloniti. UA?estvovali smo u izgradnji mnogih prestiA?nih objekata na teritoriji Srbiji i u regionu. Kompanija raspolaA?e vlastitim transportnim kapacitetima, A?to omoguA�ava brz i efikasan transport

PROIZVODI