Armaturne MreA?e

Zavarena armaturna mreA?a jeste A?eliA?na armatura koja u kombinaciji sa betonom sluA?i za armiranje betonskih konstruktivnih elemenata, sa istim ciljem kao i rebrasti betonski A?elik (RBA?), i ima svoju A?iroku primenu, kako u visoko gradnji, tako i u nisko gradnji. Kvalitet mreA?e zavisi od kvaliteta A?ice od koje se mreA?a izraA�uje i od A?vrstoA�e zavarenih spojeva.

Kao repro materijal koriistimo toplo valjanu A?icu kvaliteta S235JR, koja poseduje potpunu usklaA�enost svojih proizvoda, A?to garantuje visok kvalitet hladne rebraste A?ice proizvedene u Lajkovcu. Opremljenost i struA?nost osoblja ima za rezultat visoki kvalitet zavarenih armaturnih mreA?a.

Proizvodimo a�?Qa�? mreA?e, nosivost u dva smera a�?Ra�? mreA?e, nosivost u jednom smeru. Standardna dimenzija mreA?e je 6000mm x 2150mm. Na zahtev kupaca izraA�ujeme mreA?e svih dimenzija, profila i tipova za sve vcrste graA�evinskih konstrukcija.

Dnevni kapacitet proizvodnje iznosi 70 tona armaturnih mreza spremnih za ugradnju.

TABELA ARMATURNIH MREŽA